Kotłownie gazowe

Oferujemy kompleksową realizację inwestycji  w zakresie projektowania, kompletacji dostaw oraz budowy kotłowni gazowych. Naszym klientom zawsze proponujemy pełen zakres usług, który obejmuje:

  • wykonanie projektów budowlanych obejmujących przyłącza oraz kotłownie gazowe
  • uzgodnienie dokumentacji kotłowni gazowej
  • budowa kotłowni gazowej z odbiorami końcowymi
  • regulacja i równoważenie przepływów w instalacji
  • złożenie dokumentacji kotłowni gazowej do Urzędu Dozoru Technicznego
  • serwis kotłowni, przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne


Zlecając nam pełen zakres prac zyskujecie Państwo najwyższą jakość wykonania i rzetelnie sporządzoną dokumentację projektową z obliczeniami i fachowo dobranymi urządzeniami. Wykonywane przez Nomar  kotłownie gazowe o mocy powyżej 60kW obowiązkowo wyposażamy w system bezpieczeństwa gazu. Daje on pewność, że w przypadku wystąpienia nieszczelności w instalacji zawór szybkozamykający odetnie dopływ gazu a informacja  o nieprawidłowościach błyskawicznie dotrze do serwisu kotłowni (możliwość rozbudowy systemu o zdalne powiadamianie)

W myśl obecnie obowiązujących przepisów, nowobudowane kotłownie gazowe o mocy od 60kW do 2000kW mogą być lokalizowane wyłącznie w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu technicznym, na parterze budynku w budynkach do 4 kondygnacji nadziemnych lub na najwyższej kondygnacji, w budynkach powyżej 4 kondygnacji. W sytuacji kiedy budynek nie odpowiada warunkom technicznym i nie ma możliwości zlokalizowania kotłowni w budynku (dotyczy to głównie budynków już istniejących i modernizowanych) naszym klientom oferujemy autorskie rozwiązanie jakim jest moduł grzewczy wieszany na ścianie lub coraz bardziej popularne kotłownie gazowe  kontenerowe.

 Wszystkie kotłownie gazowe wykonywane przez firmę Nomar, spełniają wymagania określone w Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w szczególności § 172, § 176 oraz są zgodne z przepisami aktualnie obowiązujących Polskich Norm i przepisów.
Szczególnie ważne jest to, aby kotłownie gazowe o mocy powyżej 60kW instalowane w budynku o innym przeznaczeniu niż kotłownia zasilane były oddzielnym przewodem gazowym.


KOTŁOWNIE GAZOWE NA GAZ PROPANOWO - BUTANOWY

Z uwagi na brak infrastruktury gazowej, w niektórych regionach naszego kraju świetnie sprawdzają się kotłownie gazowe na gaz propanowo – butanowy. Trzeba jednak pamiętać, że mają one dodatkowe uwarunkowania budowlane i instalacyjne, które wynikają ze specyfiki tego gazu:

  • kotłownie gazowe opalane gazem propan – butan nie mogą być montowane w zagłębieniach poniżej poziomu gruntu a otwory drzwiowe nie powinny posiadać progu
  • detektory gazu powinny być montowane na wysokości maksymalnie 15cm nad podłogą i powinny być dedykowane do tego typu gazu. Powinny być montowane w każdej tego typu kotłowni gazowej bez względu na moc.
  • lokalizacja odpływów i studzienek powinna być tak zaprojektowana aby uniemożliwić zbieranie się  w nich gazu. Ich usytuowanie powinno być zapewnić kontrolę ewentualnej obecności gazu.
  • strefa przypodłogowa kotłowni gazowej na propan butan powinna być swobodnie wentylowana


Kotłownie gazowe na gaz płynny budujemy przedewszystkim dla budownictwa wielorodzinnego oraz  gospodarstw rolnych i zakładów przemysłowych gdzie nie ma możliwości przyłączenia do sieci gazowej. Kotłownie tego typu opłacają się szczególnie tam, gdzie w przyszłości ma zostać doprowadzony gaz ziemny. Instalacje na gaz płynny składają się z instalacji zbiornikowej i przyłącza do kotłowni z reduktorem gazu. Instalacja zbiornikowa może być wykonana jako naziemna lub podziemna przy czym zbiorniki nadziemne są tańsze i łatwiejsze w konserwacji i kontroli.  Przykładowa realizacja kotłowni na propan - butan link

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt pod numerem +48 666 02 02 31 lub poprzez adres mailowy nomar@nomar.pl, przygotujemy ofertę cenową.kotłownia gazowakotłownia gazowakotłownia gazowakotłownia gazowakotłownia gazowakotłownia gazowa
0
lat
Doświadczenia na rynku, tysiące zadowolonych klientów
0
ponad
Zrealizowanych inwestycji w branży instalacyjnej i budowlanej
0
na dobę
Serwis urządzeń grzewczych dla przemysłu i klientów indywidualnych