Kotłownie węglowe

Kotłownie na paliwa stałe wracjają do łask. Duży wpływ na to zjawisko mają coraz nowocześniejsze urządzenia o wysokich sprawnościach dochodzących do 85% oraz wciąż bardzo atrakcyjna cena paliw stałych w zestawieniu z gazem czy olejem opałowym. Istotną zaletą wpływającą na komfort użytkowania jest w pełni zautomatyzowany proces spalania obejmujący:

  • automatykę pogodową
  • automatyczne podawanie paliwa z zasobnika
  • regulacja podmuchu 
  • rozbudowany sterownik obsługujący kilka obiegów oraz c.w.u.
Kotłownie węglowe budowane przez firmę Nomar charakteryzują się pełną niezawodnością i łatwością obsługi tak ważną przy tego typu instalacjach. 
Od 07.07.2009 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. nr 56/2009 poz. 461) stosujemy także kotły stałopalne o mocach do 300kW w układach zamkniętych, wyposażając kotły w dodatkowe urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła. Jest to duże udogodnienie pozwalające zrezygnować z konieczności montażu naczynia wzbiorczego w najwyższym punkcie instalacji oraz wydłużające żywotność całej instalacji. 

Jak powinna wyglądać poprawnie zaprojektowana i wykonana kotłownia węglowa:

  • lokalizacja w piwnicy lub na parterze budynku, w pomieszczeniu specjalnie do tego celu przygotowanym (min.wys. 2,2m)
  • pomieszczenie kotłowni węglowej powinno posiadać naturalną wentylację grawitacyjną. W kotłowniach bez wymuszonego ciągu kominowego nie wolno stosować mechanicznej wentylacji wywiewnej, której awaria może skutkować cofaniem się czadu do pomieszczenia kotłowni
  • magazyn paliwa powinien znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie kotłowni. W pomieszczeniu magazynu powinna być również zapewniona naturalna wentylacja grawitacyjna umożliwiająca 2-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. W większych kotłowniach powinna być możliwość swobodnego poruszania się z taczką pomiędzy kotłownią a magazynem paliwa. Należy pamiętać aby wolna przestrzeń między stropem a warstwą paliwa nie wynosiła mniej niż 0,5m. 
  • w pomieszczeniu kotłowni powinna znajdować się wydzielona przestrzeń do składowania żużla i popiołu. Najczęściej realizuje się to poprzez zastosowanie blaszanych pojemników. W większych kotłowniach jest to osobne pomieszczenie o min. wys. 2,2m i zapewnionej 3-krotnej wymianie powietrza w ciągu godziny
  • komin kotłowni węglowej powinien być dobrany tak aby zapewnić odpowiedni ciąg. Niepoprawnie doprany przekrój oraz wyskokość komina mogą powodować niezupełne spalanie paliwa oraz cofanie się spalin do kotłowni. Czopuch kotła powinien być prowadzony ze spadkiem w kierunku kotła, ocieplony wełną mineralną i powinien posiadać wyczystkę umożliwiającą usuwanie sadzy oraz popiołu. Sam komin powinien być sprowadzony do poziomu podłogi i posiadać również wyczystkę. Warto pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości komina od elementów łatwopalnych jak np. więźba dachowa.  Niewłaściwe prowadzenie kanałów spalinowych w kotłowniach stałopalnych jest częstą przyczyną pożarów.
 
                                                      Dwa kotły na ekogroszek V klasy 500kWDwa kotły na ekogroszek V klasy 500kWNowoczesny panel obsługowy z możliwością ustawiania parametrów kotłaWęzeł przygotowania ciepłej wodyWęzeł przygotowania ciepłej wodyWęzeł przygotowania ciepłej wodyKotłownia po kapitalnym remoncie
0
lat
Doświadczenia na rynku, tysiące zadowolonych klientów
0
ponad
Zrealizowanych inwestycji w branży instalacyjnej i budowlanej
0
na dobę
Serwis urządzeń grzewczych dla przemysłu i klientów indywidualnych