Misja

Działaniaszej firmy Nomar mają na celu zaspokajanie potrzeb naszych klientów w zakresie:

  • usług montażowych i budowlanych systemów grzewczych 
  • usług serwisowych i eksploatacyjnych świadczonych stałym i indywidualnym klientom 
  • usług projektowych świadczonych stałym i indywidualnym klientom


Aby to stosować będziemy:

  • umacniać pozycję ekonomiczną i finansową firmy
  • stale podnosić kwalifikacje poprzez udział w kursach i szkoleniach
  • angażować pracowników w ciągłą poprawę jakości świadczonych usług
  • unowocześniać zasoby niezbędne do podnoszenia jakości świadczonych usług
  • stale poprawiać jakość świadczonych usług poprzez system ankiet rozsyłanych do klientów
  • systematycznie akcentować obecność firmy na rynku
  • udoskonalać realizowane procesy

Treść polityki jakości została przedstawiona załodze i jest przez nią rozumiana i akceptowana.

Dyrektor
inż.Marek Nowak
0
lat
Doświadczenia na rynku, tysiące zadowolonych klientów
0
ponad
Zrealizowanych inwestycji w branży instalacyjnej i budowlanej
0
na dobę
Serwis urządzeń grzewczych dla przemysłu i klientów indywidualnych