Kotłownie olejowe


Oferujemy kompleksowową realizację inwestycji w zakresie projektowania, kompletacji dostaw oraz budowy kotłowni olejowych. Naszym klientom zawsze proponujemy pełen zakres usług, który obejmuje: • wykonanie projektu budowlanego obejmującego przyłącze oraz kotłownię
 • uzgodnienie dokumentacji
 • budowa kotłowni z odbiorami końcowymi
 • regulacja i równoważenie przepływów w instalacji
 • złożenie dokumentacji do Urzędu Dozoru Technicznego
 • serwis kotłowni, przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne

W przypadku kotłowni olejowych jedną z najważnieszych rzeczy, o których trzeba pamiętać przy projektowaniu jest magazyn paliwa. Kotłownia olejowa musi spełniać określone wymagania związane ze specyfiką oleju opałowego: 

 • odwodnienia podłóg w kotłowni olejowej powinny być zabezpieczone przed przedostaniem się oleju do kanalizacji
 • przechowywanie oleju w ilości powyżej 5000m3powinno się odbywać w wydzielonym pomieszczeniu
 • magazyn powinien stanowić wydzieloną strefę pożarową
 • przegrody budowlane powinny mieć odporność ogniową min 240 min dla ścian i stropów oraz 120 min dla zamknięć otworów
 • w pomieszczeniu należy wykonać odpowiednie progi tworzące wannę o pojemności objętości łącznej zbiorników lub w przypadku pojedynczego zbiornika jego całkowitej objętości. Posadzkę i ściany do wysokości progów należy wykonać z materiałów nienasiąkliwych np. przez zabezpieczenie powłokami ochronnymi. W przypadku zbiorników dwupłaszczowych nie ma konieczności wykonywania wanny wychwytującej.

                                        wskaźniki poziomu oleju w zbiornikachbateria zbiorników na olej 20000litrówbateria zbiorników na olej 20000litrówkotłownia olejowa Ogrody Hallerabateria zbiorników w magazynie olejuolejowa kotłownia kontenerowaolejowa kotłownia kontenerowainstalacja grzania oleju
0
lat
Doświadczenia na rynku, tysiące zadowolonych klientów
0
ponad
Zrealizowanych inwestycji w branży instalacyjnej i budowlanej
0
na dobę
Serwis urządzeń grzewczych dla przemysłu i klientów indywidualnych