Strona główna Realizacje Budowa kotłowni gazowej w Czernicy

Realizacje

Budowa kotłowni gazowej w Czernicy


Budowa kotłowni gazowej w Czernicy Zadanie obejmowało swoim zakresem:
- wykonanie audytu energetycznego
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami bhp, p.poż i sanitarnymi
- montaż instalacji rozprowadzającej c.o. i c.w.u. po budynkach
- montaż instalacji gazowej
- budowa kotłowni o mocy 400kWrozdzielnia i system bezpieczeństwa gazuobiegikotłownia jako obiekt wolnostojący dobudowany do istn, budyku
0
lat
Doświadczenia na rynku, tysiące zadowolonych klientów
0
ponad
Zrealizowanych inwestycji w branży instalacyjnej i budowlanej
0
na dobę
Serwis urządzeń grzewczych dla przemysłu i klientów indywidualnych