Strona główna Realizacje Projekt kotłowni gazowej o mocy 259kW w budynku administracyjno - warsztatowym

Realizacje

Projekt kotłowni gazowej o mocy 259kW w budynku administracyjno - warsztatowym


Projekt kotłowni gazowej o mocy 259kW w budynku administracyjno - warsztatowym

Przedmiotem opracowania była kotłownia wodna opalana gazem ziemnym GZ-41,5 zaazotowanym  wg PN-C-04750, o mocy 259 kW zlokalizowana w części niższej budynku/ jednokondygnacyjnej /, w pomieszczeniu technicznym, po demontażu węzła cieplnego. Kotłownia dostarcza ciepło do budynku administracyjno – socjalnego i warsztatowego dla celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Opracowanie obejmowało swym zakresem część technologiczną kotłowni, dobór i rozmieszczenie urządzeń oraz wytyczne budowlane, elektryczne,  BHP, sanitarne i p. poż..
Projekt zrealizowano w oparciu o technologię DeDietrich dobierając model kotła GT330 z palnikiem Riello  RS 34MZTC i automatyką pogodową DiematicMapaRzut elewacji z punktem pomiarowym gazu oraz kominemRzut kotłowniIzometria gazuschemat kotłowni
0
lat
Doświadczenia na rynku, tysiące zadowolonych klientów
0
ponad
Zrealizowanych inwestycji w branży instalacyjnej i budowlanej
0
na dobę
Serwis urządzeń grzewczych dla przemysłu i klientów indywidualnych