Strona główna Realizacje Projekt przebudowy miałowej kotłowni zakładowej o mocy 6,5MW. Projekt instalacji odpylania spalin

Realizacje

Projekt przebudowy miałowej kotłowni zakładowej o mocy 6,5MW. Projekt instalacji odpylania spalin


Projekt przebudowy miałowej kotłowni zakładowej o mocy 6,5MW. Projekt instalacji odpylania spalin
Założenia projektowe

Zgodnie z przedstawionymi przez Inwestora oczekiwaniami przyjęto, że rozwiązanie projektowe zapewni ograniczenie zużycia paliwa przez zastąpienie 2 kotłów parowych typ OR o mocy 3200kW każdy, pracujących ze sprawnością około 65%, nowymi kotłami PWCs 6200 o mocy 4000kW i wydajności 6,2 t pary/h oraz PWCs 3800 o mocy 2500kW i wydajności 3,8 t pary/h pracujących ze sprawnością 84%.
Odzysk ciepła traconego w odpylanych spalinach dzięki zastosowaniu ekonomizerów dla każdego z kotłów. Kolejnym celem zaprojektowanych rozwiązań było ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych dzięki zmniejszeniu ilości spalanego paliwa oraz zastosowaniu systemu odyplania spalin w postaci odpylaczy cyklonowo - workowych.

Projekt obejmował swoim zakresem:
  • inwentaryzację technologiczną oraz budowlaną obiektu
  • projekt przebudowy budynku oraz dostosowanie go do projektowanych urządzeń z uwzględnieniem obecnie obowiązujących norm i przepisów ochrony przeciwpożarowej i BHP.
  • sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego i konstrukcji budynku
  • projekt naprawczy oraz dostosowanie istniejących fundamentów pod nowe kotły produkcji Fako
  • projekt fundamentów pod instalację odpylania spalin produkcji Instal Filter
  • dobór wszystkich urządzeń oraz armatury kontrolno - pomiarowej
  • opracowanie schematu technologicznego z uwzględnieniem  instalacji odzysku ciepła ze spalin i zagospodarowaniem odzyskanego ciepła do celów grzewczych


Schemat technologiczny parowej kotłowni miałowejRzut elewacji kotłowni Projekt konstrukcji hali kotłówPrzekrój kotłowni A-APrzekrój kotłowni B-BProjekt zewnętrznej klatki schodowejRzut hali kotłów z nowoprojektowanymi kotłoami Fako PWCsPlan zagospodarowania terenu
0
lat
Doświadczenia na rynku, tysiące zadowolonych klientów
0
ponad
Zrealizowanych inwestycji w branży instalacyjnej i budowlanej
0
na dobę
Serwis urządzeń grzewczych dla przemysłu i klientów indywidualnych