Strona główna Realizacje Projekt przebudowy miałowej kotłowni zakładowej o mocy 2,0MW. Projekt instalacji odpylania spalin

Realizacje

Projekt przebudowy miałowej kotłowni zakładowej o mocy 2,0MW. Projekt instalacji odpylania spalin


Projekt przebudowy miałowej kotłowni zakładowej o mocy 2,0MW. Projekt instalacji odpylania spalin

Założenia projektowe:

Zgodnie z przedstawionymi przez Inwestora oczekiwaniami przyjęto, że rozwiązanie projektowe zapewni:

- ograniczenie zużycia paliwa stałego przez zastąpienie kotłów typ „P” ze stałym rusztem, pozbawionych możliwości sterowania procesem spalania i posiadających sprawność 50%, nowym kotłem PWCs wyposażonym w ruszt mechaniczny i automatyczne prowadzenie procesu spalania gwarantującego uzyskanie sprawności 84% (do 89%),

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych dzięki zastosowaniu instalacji odpylania spalin,

- ograniczenie emisji gazowych przez ograniczenie ilości spalanego węgla do 35% dla tej samej ilości wyprodukowanego ciepła.

- ograniczenie zużycia energii elektrycznej dzięki zastosowaniu falowników w użytych pompach, wentylatorach i transporterach,

- poprawienie warunków pracy obsługi kotłowni,

- umożliwienie automatycznego sterowania kotłownią oraz archiwizowania danych.


Projekt obejmował swoim zakresem:

 • wytyczne demontażu istniejących kotłów parowych typ „P” o powierzchni ogrzewalnej 65,0 m2 oraz instalacji pary i kondensatu w budynku kotłowni
 • inwentaryzację technologiczną oraz budowlaną obiektu
 • wytyczne rozbiórki istniejących fundamentów pod kotłami typu „P” oraz posadzki kotłowni
 • projekt nowej instalacji parowej wyposażonej w kocioł płomieniówkowo-płomienicowy
  Fako typ PWCs-2900
 • projekt przebudowy budynku oraz dostosowanie go do projektowanych urządzeń z uwzględnieniem obecnie obowiązujących norm i przepisów ochrony przeciwpożarowej i BHP.
 • sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego i konstrukcji budynku
 • projekt naprawczy oraz dostosowanie istniejących fundamentów pod nowe kotły produkcji Fako
 • projekt instalacji wstępnego odpylania spalin z wykorzystaniem odpylacza multicyklonowego MOS 2x1
 • projekt instalacji odpylania wyposażonej w odpylacz cyklonowo - workowy Instal Filter typ ICF 2x560 mm
 • projekt fundamentów pod instalację odpylania spalin
 • projekt instalacji odżużlania mokrego
 • projekt instalacji transportu pyłów z odpylaczy i ekonomizera i usuwania ich wraz z żużlem
  na osłonięty plac żużlowy
 • projekt instalacji zasilania kotła kondensatem wraz ze stacją zmiękczania wody, odgazowaniem termicznym, transportem i magazynowaniem
 • dobór wszystkich urządzeń oraz armatury kontrolno - pomiarowej
 • opracowanie schematu technologicznego z uwzględnieniem  instalacji odzysku ciepła ze spalin i zagospodarowaniem odzyskanego ciepła do celów grzewczych


Przekrój kotłowni A-APrzekrój kotłowni B-BSchemat miałowej kotłowni parowej Rzut kotłowni
0
lat
Doświadczenia na rynku, tysiące zadowolonych klientów
0
ponad
Zrealizowanych inwestycji w branży instalacyjnej i budowlanej
0
na dobę
Serwis urządzeń grzewczych dla przemysłu i klientów indywidualnych