Strona główna Realizacje Montaż cyklofiltra ICF w kotłowni parowej. Ogrniczenie emisji pyłów w oparciu o multicyklony MOS oraz cyklofiltry typu ICF

Realizacje

Montaż cyklofiltra ICF w kotłowni parowej. Ogrniczenie emisji pyłów w oparciu o multicyklony MOS oraz cyklofiltry typu ICF


Montaż cyklofiltra ICF w kotłowni parowej. Ogrniczenie emisji pyłów w oparciu o multicyklony MOS oraz cyklofiltry typu ICF
Montaż instalacji odpylania spalin opartej na urządzeniach produkcji Instal Filter to kolejny etap realizowanej przez Firmę Nomar inwestycji. Zastosowanie tego typu urządeń ograniczyło emisję pyłów poniżej 100mg/Nm3 dla 6% O2. Instalacja pracuje w następującej konfiguracji : Kocioł Fako PWCs ⇒ Multicyklon MOS jako pierwszy stopień odpylania ⇒ ekonomizer ek2000 spaliny/woda ⇒ cyklofiltr ICF 2x560 ⇒ komin.
Zasada działania Cyklofiltra typ ICF :
Podstawową zaletą jest połączenie funkcji odpylającej baterii cyklonów i filtra workowego. Gwarancją takiego rozwiązania jest bezproblemowa eksploatacja urządzeń mechanicznych i wysoka skuteczność filtrów workowych. Oczyszczanie spalin następuje poprzez wstępne odpylenie w baterii cyklonowej i rozdzielenie ich na dwie strugi. Pierwsza wychodzi jak z tradycyjnego cyklonu natomiast druga kierowana jest na filtr workowy. Po oczyszczeniu obie strugi ponownie się łączą i kierowane są do komina.

Korzyści płynące z zastosowania Cyklofiltrów :
  • niskie koszty inwestycji w porównaniu do filtrów workowych i elektrofiltrów
  • wysoka skuteczność odpylania <100mg/Nm3 dla 6% O2
  • żywotność urządzeń
  • możliwość częściowej recyrkulacji oczyszczonych spalin do kotła (zmniejszenie zawartości O2 i NOx)


Dostawa instalacji odpylania spalinElementy cyklofiltra Elementy cyklofiltra dostarczone na budowęPojekt instalacji Projekt instalacji odpylaniaInstalacja odpylania spalin po zmontowaniu Instalacja odpylania spalin po zmontowaniu Instalacja odpylania spalin po zmontowaniu Instalacja odpylania spalin po zmontowaniu Wizualizacja procesu odpylania spalinInstalacja odpylania spalin po zmontowaniu wentylator spalin
0
lat
Doświadczenia na rynku, tysiące zadowolonych klientów
0
ponad
Zrealizowanych inwestycji w branży instalacyjnej i budowlanej
0
na dobę
Serwis urządzeń grzewczych dla przemysłu i klientów indywidualnych