Strona główna Realizacje Budowa parowej kotłowni zakładowej o wydajności pary 3075kg/h. Kotłownia Parowa w Zakładzie Mleczarskim Spomlek

Realizacje

Budowa parowej kotłowni zakładowej o wydajności pary 3075kg/h. Kotłownia Parowa w Zakładzie Mleczarskim Spomlek


Budowa parowej kotłowni zakładowej o wydajności pary 3075kg/h. Kotłownia Parowa w Zakładzie Mleczarskim SpomlekInwestycja została zrealizowana w trybie zaprojektuj i zbuduj. Po zatwierdzeniu przez inwestora projektu przystąpiono do uzgodnień a po uzyskaniu pozwolenia na budowę do realizacji zadania którego zakres obejmował:

Prace projektowe (część technologiczna):

 • wytyczne demontażu istniejących kotłów parowych typ „P” o powierzchni ogrzewalnej 65,0 m2 oraz instalacji pary i kondensatu w budynku kotłowni,
 • wytyczne rozbiórki istniejących fundamentów pod kotłami typu „P” oraz posadzki kotłowni,
 • projekt nowej instalacji parowej wyposażonej w kocioł płomieniówkowo-płomienicowy typ PWCs-2900,
 • projekt instalacji wstępnego odpylania spalin z wykorzystaniem odpylacza multicyklonowego MOS 2x1,
 • projekt instalacji odpylania wyposażonej w odpylacz cyklonowo - workowy typ ICF 2x560 mm,
 • projekt instalacji odzysku ciepła ze spalin z wykorzystaniem ekonomizera spalinowo - wodnego współpracującego z wymiennikiem ciepła JAD-6-50 (konieczność odbioru ciepła)
 • projekt instalacji odżużlania mokrego,
 • projekt instalacji transportu pyłów z odpylaczy i ekonomizera i usuwania ich wraz z żużlem na osłonięty plac żużlowy,
 • projekt instalacji zasilania kotła kondensatem wraz ze stacją zmiękczania wody, odgazowaniem termicznym, transportem i magazynowaniem,
 • projekt zasilania kotła paliwem wraz ze zbiornikiem magazynowym.

Prace budowlane:

 • demontaż starych kotłów na miał węglowy, usunięcie powstałych odpadów oraz gruzu,
 • skucie posadzki i usunięcie powstałego gruzu,
 • wykonanie nowego fundamentu wewnątrz hali kotłów pod projektowany kocioł PWC 2900 oraz ekonomizer typu EK 2000,
 • wykonanie płyty dolnej oraz ścian kanału odżużlacza mokrego, taśmociągu odżużlania oraz kanału przenośnika ślimakowego pyłu,
 • wykonanie nowej płyty wewnątrz hali kotłów,
 • wykonanie nadproża oraz nowego otworu na projektowaną bramę przemysłową 350x370cm wraz z montażem bramy,
 • zamurowanie otworu drzwiowego w północnej elewacji kotłowni, stanowiącego jedno z wejść do hali kotłów,
 • poszerzenie otworu drzwiowego pomiędzy halą kotłów a częścią socjalną oraz montaż stolarki EI60,
 • zamurowanie otworu okiennego znajdującego się przy drzwiach EI60 stanowiących przejście pomiędzy dwoma strefami (wymóg zachowania pasów o szerokości min. 2,0 m z materiałów niepalnych w ścianach zewnętrznych na granicach stref w klasie EI 60)
 • odświerzenie elewacji budynku oraz ścian wewnętrznych w kotłowni
 • wykonanie fundamentów pod instalacje odpylania i nawęglania

Prace instalacyjne:

 • Prace demontażowe rurociągów, armatury, pomp, instalacji elektrycznej, izolacji termicznej z wełny mineralnej w płaszczu polietylenowym – wewnątrz kotłowni;
 • Skucie posadzki wewnątrz kotłowni, wykonanie nowych kanałów pod odżużlanie;
 • Montaż kotła wraz z lejem zasypowym miału;
 • Wykonanie kanałów spalinowych izolowanych termicznie montowanych wewnątrz kotłowni;
 • Montaż pomp;
 • Montaż zasobników kondensatu;
 • Montaż stacji uzdatniania wody;
 • Montaż rur, rozdzielaczy, armatury, izolacji cieplnej;
 • Montaż odżużlacza, odpylacza wstępnego, ekonomizera, odpylacza multicyklonowego, wentylatorów;
 • Wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniwej;
 • Wykonanie bramy wjazdowej rolowanej;
 • Wymiana przeszklenia okien kotłowni;
 • Montaż stolarki drzwiowej EI-60 pomiędzy strefami pożarowymi;
 • Montaż podajnika paliwa z istniejącego magazynu zewnętrznego węgla do zasobnika węgla obsługującego nowy kocioł;
 • Prace porządkowe;
 • Prace odbiorowe w tym UDT.
 
Inwestor tj. „SPOMLEK” podejmując decyzję o modernizacji istniejącej kotłowni osiągnał następujące efekty:

 • obniżenie kosztów produkowanej energii cieplnej przez podniesienie sprawności kotłowni (kocioł o wysokiej sprawności + ekonomizer schładzający spaliny i oddający odzyskane ciepło na cele technologiczne), a co za tym idzie obniżenie ilości spalanego rocznie węgla,
 • obniżenie emisji pyłów do atmosfery dzięki zastosowaniu wysokosprawnego odpylacza cyklonowo - workowego gwarantującego emisję pyłu w ilościach poniżej 100 mg/Nm3 przy 6% O2,
 • obniżenie emisji CO2, CO, NOx dzięki obniżeniu ilości spalanego węgla z 1827 t/rok
  do 1196 T/rok czyli o 630 ton,
 • zapewnienie pewności działania kotłowni przez zamianę starych 60-cio letnich kotłów
  na nowe pracujące w systemie automatycznym (automatyczny zasyp i odżużlanie),
 • zmniejszenie uciążliwości kotłowni dla sąsiednich obiektów.


Zapraszamy do zapoznania się z wynikami pomiarów emisji zanieczyszczeń w zmodernizowanej kotłowni LinkSchemat technologiczny kotłowni parowejProjekt kotłowni parowej - przekrójRzut kotłowni parowej Przekrój kotłowni parowejKotłownia parowa - wejście z widokiem na kocioł i lej zasypowy miałuKocioł Fako PWC 2900Fako Fabryka Kotłów S.A. Widok kotłowniWidok w kierunku rozdzielaczy i instalcji odzysku ciepła ze spalinRozdzielacz pary oraz zbiornik odgazowywacza termicznegoWizualizacja procesu spalaniaWizualizacja procesu odpylania spalinWizualizacja pracy ekonomizera - odzysk ciepła ze spalin oraz przekazanie go na cele grzewcze c.w.u. i c.o.Widok z pomostu roboczego do obsługi kotła i zasypu miałuObieg instalacji odzysku ciepła ze spalinInstalacja wody uzupełniającejZasyp miału węglowego - taśmociąg wyprowadzony bezpośrednio nad lej zasypowy kotłaTaśmociąg do zasypu miału węglowegoInstalacja odpylania spalinInstalacja odżużlania Pomiar emisji spalinSzafa kotła
0
lat
Doświadczenia na rynku, tysiące zadowolonych klientów
0
ponad
Zrealizowanych inwestycji w branży instalacyjnej i budowlanej
0
na dobę
Serwis urządzeń grzewczych dla przemysłu i klientów indywidualnych