Strona główna Realizacje Budowa kotłowni o mocy 2MW opalanej zrębką drzewną w Krośnicach - kotłownia na zrębkę

Realizacje

Budowa kotłowni o mocy 2MW opalanej zrębką drzewną w Krośnicach - kotłownia na zrębkę


Budowa kotłowni o mocy 2MW opalanej zrębką drzewną w Krośnicach - kotłownia na zrębkę









Inwestycja została zrealizowana w trybie zaprojektuj i zbuduj. Po zatwierdzeniu przez inwestora projektu przystąpiono do uzgodnień a po uzyskaniu pozwolenia na budowę do realizacji zadania którego zakres obejmował:
Prace budowlane:
 • budowa pomieszczeń na kotłownią z magazynem biomasy
 • budowa sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych o długości 0,5km
 • wykonanie przepustów w miejscach kolizji rurociągów
 • zagospodarowanie terenu przy budowanej kotłowni oraz wykonanie niezbędnych dróg i placów
Prace instalacyjne:
 • montaż 2 kotłów na biomasę (awaryjnie węgiel),
 • montaż instalacji zbiorczej odprowadzającej produkty spalania (pył, żużel) do kontenera 3,0 m3 poza budynek kotłowni,
 • montaż wentylatorów podmuchu i powietrza wtórnego,
 • montaż multicyklonów oraz wentylatorów spalin,
 • montaż zbiorników pośrednich paliwa o pojemności min. 1,5m3 i połączenie ich z kotłem,
 • montaż instalacji zasilania paliwem zbiorników pośrednich,
 • montaż czopuchów stalowych z blachy stalowej 3,0mm, izolowanych termicznie wełną mineralną o grubości warstwy 15 cm w płaszczu z blachy,
 • montaż komina stalowego, wolnostojącego na fundamencie żelbetowym, zlokalizowanego obok kotłowni, izolowanego 15 cm warstwą wełny mineralnej w płaszczu z blachy aluminiowej,
 • połączenie kotłów instalacją z rur stalowych czarnych bez szwu, łączonych przez spawanie,
 • montaż armatury odcinającej kulowej, kołnierzowej w tym zasuw sterowanych elektronicznie na kotłach,
 • montaż elektronicznych pomp obiegu wewnętrznego,
 • montaż armatury bezpieczeństwa,
 • montaż stacji uzdatniania wody o wydajności min 2,5 m3/h,
 • montaż układu stabilizacji ciśnienia, składającego się ze zbiornika, pomp, zaworów upustowych, czujników ciśnienia, naczynia przeponowego, zespołu pomiaru poziomu, automatyki współpracującej z AKPiA, miernika wody uzdatnionej,
 • montaż pomp obiegowych (sieciowych),
 • montaż licznika ciepła ultradźwiękowego mierzącego ilość wyprodukowanego ciepła,
 • montaż wodomierza rozbioru na cele technologiczne,
 • montaż wodomierza rozbioru na cele bytowe,
 • montaż instalacji c.o., wod-kan w pomieszczeniach socjalnych i sterowni,
 • montaż instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,
 • montaż sprężarki i instalacji sprężonego powietrza P= 0,6 bar,
 • wykonanie instalacji p.pożarowej ogólnej i technologicznej,
 • wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji oświetlenia,
 • wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji zasilającej w energię elektryczną odbiory siłowe,
 • wykonanie instalacji p.porażeniowej oraz połączeń wyrównawczych,
 • wykonanie przyłącza na terenie działki łączącego rozdzielnię oczyszczalni z budowaną kotłownią,
 • montaż układu AKPiA.




sieć cieplnakonstrukcja hali wymienniki ciepła i pompa obiegowahala kotłówmagazyn zrębki drzewnejkotłownia hala kotłów hala kotłówwymienniki ciepłahala kotłówkotłownia w Krośnicachkotłownia w Krośnicachrzut kotłowniprzekrój kotłownisystem kominowysystem kominowyzrębka białaelewacjatablica informacyjnahala kotłówmagazyn zrębki drzewnej
0
lat
Doświadczenia na rynku, tysiące zadowolonych klientów
0
ponad
Zrealizowanych inwestycji w branży instalacyjnej i budowlanej
0
na dobę
Serwis urządzeń grzewczych dla przemysłu i klientów indywidualnych