Strona główna Realizacje Projekt osiedlowej kotłowni gazowej o mocy 450kW w Czernicy

Realizacje

Projekt osiedlowej kotłowni gazowej o mocy 450kW w Czernicy


Projekt osiedlowej kotłowni gazowej o mocy 450kW w Czernicy

Tematem opracowania był projekt architektoniczno-budowlany kotłowni wodnej, opalanej gazem ziemnym, o mocy 442 kW, parterowej w technologii tradycyjnej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zagospodarowanie terenu wokół inwestycji, dojścia, zieleń itd., zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr GKiI.6730.5.2012.AD3 z dnia 18 lipca 2012r.   Kotłownia dostarcza ciepło dla celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla czterech budynków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego 1-4 w Czernicy. Opracowanie obejmowało swym zakresem część architektoniczną i konstrukcyjną budynku kotłowni, część technologiczną kotłowni, dobór i rozmieszczenie urządzeń oraz wytyczne budowlane, elektryczne,  BHP, sanitarne i p. poż..

Projekt zagospodarowania terenu - kotłownia gazowa w CzernicyKotłownia gazowa - widok elewacjiPrzekrój przez pomieszczenie kotłowni - część architektonicznaRzut pomieszczenia kotłowni - część architektonicznaRzut kotłowni gazowej - technologiaIzometria kotłowni gazowej kotłowni
0
lat
Doświadczenia na rynku, tysiące zadowolonych klientów
0
ponad
Zrealizowanych inwestycji w branży instalacyjnej i budowlanej
0
na dobę
Serwis urządzeń grzewczych dla przemysłu i klientów indywidualnych