Strona główna Realizacje Instalacja odpylania spalin. Cyklofiltry typu ICF

Realizacje

Instalacja odpylania spalin. Cyklofiltry typu ICF


Instalacja odpylania spalin. Cyklofiltry typu ICFCelem zadania było obniżenie emisji pyłów dla dwóch kotłów typu WR-5 opalanych węglem kamiennym.
W celu zagwarantowania emisji pyłów poniżej 100 mg/Nm3 przy 6% O2 , zastosowano instalację odpylania składającą się z dwóch zasadniczych odpylaczy połączonych szeregowo. Pierwszy stopień odpylania stanowi multicyklon typu MOS, natomiast drugi Cyklofiltr typu ICF.

Przyjęte dane do doboru:

Parametr Kocioł WR-5
Maksymalna ilość spalin 6,11 m3/s (22 000 m3/h)
Temperatura spalin min 130ºC, max 180ºC
Emisja wymagana 100 mg/Nm3 dla 6% O2
Zakładane stężenie pyłów na wylocie z kotła Max 5 g/Nm3
Zakładana zawartość tlenu w spalinach do 8 %
Paliwo Węgiel kamienny

Opis elementów instalacji

1. Multicyklony MOS

W celu wyeliminowania nadmiernego, erozyjnego wpływu pyłów na instalację, zastosowano urządzenie przeznaczone do odpylania wstępnego, którego zadaniem jest oddzielenie już na początku instalacji, jak najbliżej kotła, cząstek ( grubych frakcji ) powodujących nadmierne zużycie elementów instalacji. W efekcie, dzięki zastosowaniu multicyklonów przepływowych typu MOS, na odpylaniu wstępnym uzyskuje się zatrzymanie 50 – 60 % zanieczyszczeń pyłowych oraz zabezpieczenie odpylacza zasadniczego przed szybkim zużyciem. Wpływa to w znacznym stopniu na żywotność instalacji, a więc obniża jej koszty eksploatacyjne.Muliticyklon MOS jest odmianą odpylacza bateryjnego. Składa się z wielu małych komórek odpylających zamontowanych poziomo w obudowie odpylacza. Komórki te tzw. „zawirowywacze” wykonane są żeliwa. Zastosowanie w budowie odpylacza szeregu małych komórek zamiast jednej dużej wpływa na zwiększenie skuteczności odpylania (skuteczność wzrasta wraz ze zmniejszeniem średnicy odpylacza). Prawidłowa liczba i konfiguracja komórek zapewnia stabilną pracę instalacji przy wysokiej skuteczności odpylania wstępnego. Ogromne znaczenie dla całości instalacji ma fakt, że odpylacz przepływowy MOS ma niewielkie wymiary ( zwłaszcza w porównaniu z cyklonami ) i tylko nieznacznie powiększa wymiary instalacji.

2. Cyklofiltry typ ICF

Urządzenie jest odpylaczem hybrydowym, łączącym w sobie zalety bezproblemowej obsługi i eksploatacji odpylaczy cyklonowcyh oraz skuteczność filtrów workowych. Unikalna konstrukcja filtra workowego typu DFN, umozliwia umiejscowienie komory filtracyjnej w przestrzeni  między lejem zsypowym a odpylaczami cyklonowymi. Taka konfiguracja urządzenia umożliwia zwiększenie skuteczności odpylaczy cyklonowych. Wytworzenie podciśnienia w leju zsypowym oraz dolnej częśći odpylaczy cyklonowych eliminuje wadę odpylacza cyklonowego, polegającą na "przepuszczaniu" drobnych frakcji pyłów dymnicowych. Specjalnie dobrana dla specyfiki odpylania kotłów rusztowych powierzchnia filtracji gwarantuje uzyskanie oczekiwanej emisji pyłów oraz bezproblemowej eksploatacji instalacji odpylania. Wymuszony przepływ przez worki filtracyjne odbywa się w tzw. ciągu wspomagania. Gazy z komory czystej poprzez wentylator wspomagania skierowane są do ciągu głównego (do kanału przed wentylstorem głównym). Na ciągu wspomagania zamontowana jest przepustnica odcinająca.

Na cyklofiltrach przewidziane są również działania w celu zabezpieczenia worków przed nadmiernym zużyciem:

  • Precoating worków (pokrycie warstwą wapna) w czasie rozruchu kotła i po zakończeniu jego pracy (na czas postoju). Precoating będzie się odbywał za pomocą inżektora wykorzystującego sprężone powietrze. Wapno zabezpiecza inwestor. Szacunkowe zapotrzebowanie wapna dla kotła WR-5 na jeden cykl precoatingu wynosi około 15-20kg.
  • Odłączenie pracy układu filtracyjnego do momentu uzyskania właściwej temperatury spalin (zamknięcie przepustnicy na układzie wspomagania). Zakłada się, że powinna to być temperatura min 25ºC powyżej temperatury kwaśnego punktu rosy (standardowo temperatura wynosi od 100°C do 120°CDemontaż starej instalacji odpylaniaMontaż nowej instalacji Nowa instalacja odpylania Nowa instalacja odpylania Nowa instalacja odpylania Nowa instalacja odpylania Demontaż starych kanałów spalinowychNowa instalacja odpylania Stara instalacja przed demontażemPulpit sterowniczyPulpit sterowniczyRegulacja stref podmuchu
0
lat
Doświadczenia na rynku, tysiące zadowolonych klientów
0
ponad
Zrealizowanych inwestycji w branży instalacyjnej i budowlanej
0
na dobę
Serwis urządzeń grzewczych dla przemysłu i klientów indywidualnych