Strona główna Realizacje Kocioł zewnętrzny, kotłownia na gaz płynny propan butan - osiedle mieszkaniowe

Realizacje

Kocioł zewnętrzny, kotłownia na gaz płynny propan butan - osiedle mieszkaniowe


Kocioł zewnętrzny, kotłownia na gaz płynny propan butan - osiedle mieszkaniowe
Projekt i wykonanie kotłowni gazowej/modułu grzewczego opalanej gazem propan butan. Kotłownia pracująca w kaskadzie dwóch kotłów o łącznej mocy 140kW. Zakres prac naszej firmy obejmował:

  • wykonanie projektów budowlanych kotłowni gazowej wraz z podziemnym magazynem gazu propan butan
  • wykonanie projektu budowlanego węzła przygotowania ciepłej wody użytkowej
  • budowa modułu grzewczego wg wytycznych i norm dla kotłowni opalanych gazem płynnym. Projekt pozytywnie zaopiniowany przez strażaka oraz uzyskane pozwolenia na budowę
  • budowa węzła przygotowania ciepłej wody użytkowej
  • budowa oraz nadzór nad pracami związanymi z posadowieniem zbiornika na gaz
  • nadzór nad pracami (prowadzenie dziennika budowy, przygotowanie dokumentacji odbiorowej, zgłoszenie do UDT w imieniu inwestora)
  • uruchomienie kotłowni, serwis gwarancyjny i pogwaranycjny

UWAGA: całość prac została wykonana w sezonie grzewczym na ruchu tzn. bez odcinania mieszkańców od ciepła ze starej kotłowni. Po zakończeniu prac instalacyjnych nowa kotłownia została przepięta i uruchomiona w jeden dzień. W sytuacjach awaryjnych aby zachować ciągłość dostawy ciepła dostarczamy jedną z naszych kotłowni kontenerowych.


Moduł grzewczy / kocioł zewnętrzny dwufunkcyjny moc 140kWPodziemny zbiornik na proban butanModuł grzewczy na ścianie budynku.Kotły zewnętrzne na propan butan
0
lat
Doświadczenia na rynku, tysiące zadowolonych klientów
0
ponad
Zrealizowanych inwestycji w branży instalacyjnej i budowlanej
0
na dobę
Serwis urządzeń grzewczych dla przemysłu i klientów indywidualnych